همان‌طور که می‌توان دید طی روزهای اخیر با رشد نرخ دلار در بازار ارز ناشی از برخی مسائل سیاسی و همچنین انتشار برخی اخبار در بازار، سهام شرکت با افزایش تقاضا و روند صعودی همراه بوده است. از جمله این اخبار........