طی معاملات امروز بازار همان‌طور که انتظار می‌رفت با تشکیل صف‌های خرید در برخی نمادها و گروه‌ها همچون گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی، شاهد روند مثبت شاخص در همان ساعت اولیه و صعودی آن تا .........