خبرهای امروز غالباً حول محور بورس انرژی در جریان بود، آن‌ هم در شرایطی که روز خوبی در معاملات بازار فیزیکی به ثبت رسید و از آن مهم تر این که... گواهی ظرفیت نقدی برق معامله شد ؛ فولاد کویر خریدار آن بود...