در نمودار تعدیل شده ، طی ١.۵ سال گذشته قیمت سهم از محدوده ٩٢ تومان شروع به رشد کرد. بنظر می رسد سهم از دیدگاه تئوری امواج الیوت در حال ساخت الگوی زیگزاگ سه گانه است...