طی معاملات امروز در بازار همان‌طور که پیش‌بینی شده بود، شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها در بازار بودیم چنانکه در همان ابتدا ناشی از تشکیل صف‌های خرید در برخی نمادها و گروه‌ها در مرحله پیش گشایش ، شاخص کار خود را با روندی صعودی آغاز نمود و ......