طی معاملات امروز در بازار در ساعت اولیه ناشی از تشکیل صف‌های خرید در مرحله پیش گشایش در برخی نمادها و گروه‌ها همچون گروه فلزات اساسی، شاهد روند صعودی شاخص و رشد آن تا ۴۶۵٩٧٨.٢ واحد بودیم. با این حال ........