بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته پر عرضه ظاهر شد؛ هر چند که شاخص کل نمای دیگری را به نمایش گذاشت. در واقع اگر از تاثیرگذاری ٣ نماد فارس، شتران و فخاس فاکتور بگیریم، دماسنج اصلی بازار رنگ دیگری به خود می‌گرفت. البته فشار عرضه‌ها به قدری نبود که حس تغییر روند ایجاد شود و در مجموع شاهد تقابل خوبی میان دو جبهه خریدار و فروشنده بودیم. ادامه این وضعیت یعنی اصلاح قیمت به شرطی که شدت عرضه بالا نباشد، سبب جذب انرژی برای ادامه روند صعودی خواهد شد. در حقیقت اعتقاد ما این است که بازار نیاز به استراحت و دست به دست شدن دارد. این استراحت ...