شرکت صنایع شیمیایی رنگین از شهریور ماه امسال تاکنون وارد فاز اصلاحی شده و تشکیل الگوی پرچم داده است... از بعد تکنیکی سهم در حال استراحت و داخل ابرهای ایچیموکو قرار داشته ، لکن در هفته جاری و هفته آتی، اندیکاتورها آمادگی برگشت به مدار صعودی را دارند...

بورس 24 : شرکت صنایع شیمیایی رنگین از شهریور ماه امسال تاکنون وارد فاز اصلاحی شده و تشکیل الگوی پرچم داده است.

از بعد تکنیکی سهم در حال استراحت و داخل ابرهای ایچیموکو قرار داشته ، لکن در هفته جاری و هفته آتی، اندیکاتورها آمادگی برگشت به مدار صعودی را دارند و در صورتی که سهم بتواند خود را بالای 97000 ریال تثبیت کند، وارد فاز صعودی خواهد شد.

هدف اول قیمتی سهم محدوده 138150 ریال بوده ، اما در صورتی که بتواند از این محدوده عبور نماید می تواند تا محدوده 174570 به عنوان هدف دوم خود رشد کند.


نظرات

  • سید

    ممنون انشاله که همینطور بشود..

    ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ - ۲۲:۵۵