برق نیروگاه گیلان وارد مدار فرابورس می شود جزئیاتی خواندنی از تحولات بنیادین این هلدینگ برقی و سودسازی زیرمجموعه ها