هر چند سهم دیتای چندانی برای تحلیل ندارد ، با این حال به نظر می رسد قیمت در حال ساخت یک ۵ موجی صعودی می باشد. هم اکنون سهم در حال ...