بازار روز ‌سه‌شنبه باری دیگر نشان داد که معامله بر اساس هیجانات، نتیجه‌ای به غیر از پشیمانی ندارد. در واقع عدم ریزش بازار پس از فشار عرضه‌های نیمه دوم معاملات روز یکشنبه موجب شد تا فروشنده‌ها با تغییر پوزیشن (از فروش به خرید) موجبات تداوم روند صعودی بازار را فراهم آوردند. البته برخی هم معتقدند اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه‌ای که بانک مرکزی منتشر نموده، در روند رو به جلوی بازار موثر بوده است. دکتر همتی طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها تاکید کرد در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال، روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و ... نمایند. نکته مهم دیگر، افزایش نرخ فروش ...