پارس خودرو یکی از زیر مجموعه های گروه سایپاست که سهام این شرکت از ابتدای سال بازدهی ١٨٧ درصدی به سهامداران داده است.