در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته قوی‌تر از سطح انتظار شد و شاخص کل با رشد ۵.۶٠٠ واحدی رکورد جدیدی را در ارتفاع ۴١۶ هزار واحدی به ثبت رساند. دلیل اصلی رشد این روزهای بازار، حضور قدرتمند نقدینگی است که به نوعی مانع از اصلاح قیمت‌ها می‌شود. با این حال برای ادامه حضور در بازار باید سمت سهامی حرکت کرد که شرایط مناسب‌تری داشته باشند. در مقطع فعلی، سهام موجود در بازار را باید به ٣ دسته تقسیم کرد: ١- سهام شرکت‌های ارزنده: این دست سهم‌ها با استراحت‌های موقت به روند صعودی ادامه می‌دهند و احتمالا تا زمان برگزاری مجمع بازدهی مناسبی خواهند داشت. ٢- دسته دوم سهام شرکت‌هایی هستند که ...