شرکت پتروشیمی پردیس در یک کانال ده ماهه خود در حال حرکت بوده و در مهر ماه امسال پس از رسیدن به محدوده سقف کانال خود تا محدوده ۵٠ درصدی فیبوناچی و کف کانال صعودی اصلاح کرده است. سهم به تازگی وارد مدار صعودی شده و اندیکاتورهای میان مدتی از ادامه روند صعودی خبر می دهند...