نگرانی‌ ها فعلا خاطره شد! رفتارهای معاملاتی نشان می‌ دهد که بازارها با آرامش و عقلانیت بیشتری رو به‌ رو هستند و می‌ توانند دورنمای بازارهای کالایی را جذاب و قابل اعتماد ترسیم کند. اگر چه این اعتماد لزوماً به معنای...