روند قیمت سهام شرکت شهداب ناب خراسان به عنوان زیرمجموعه مهم هلدینگ غذایی تبرک مورد بررسی تحلیل تکنیکال قرار گرفت...

بورس 24 : روند قیمت سهام شرکت شهداب ناب خراسان به عنوان زیرمجموعه مهم هلدینگ غذایی تبرک مورد بررسی تحلیل تکنیکال قرار گرفت.

در جریان معاملات دوشنبه 30 دی ماه 47.9 میلیون سهم "غشهداب" به قیمت 7444 ریال برای هر سهم و ارزش 35.6 میلیارد تومان میان سهامداران حقیقی و حقوقی داد و ستد شد که باتوجه به میانگین حجم ماهانه 15 میلیون سهمی، اختلاف 14 واحدی P/E (ttm) این سهم نسبت به گروه و بیشتر بودن قدرت خریداران به فروشندگان نشان از تحرکات مثبت در این سهم می دهد.

براین اساس، "غشهداب" در صورت عبور قیمت از ناحیه 762 تومان و تثبیت روی آن می تواند با اهداف 834، 1000، 1290 و درنهایت 1577 تومان قابل بررسی باشد.

از طرف دیگر اگر سهم با اصلاح قیمتی روبرو شود می توان انتظار حمایت از محدوده های 657 ، 602 و 558 تومان توسط خریداران را داشت. البته با افشای قصد شرکت مبنی بر افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی، احتمال اصلاح عمیق برای سهم متصور نیست.

بنابراین گزارش، این شرکت در سال 69 بصورت سهامی خاص تاسیس در سال 92 به سهامی عام تبدیل شد و سهام آن 15 دی سال 95 در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه شد.

منبع : بورس پرس