بورس تهران در معاملات چهارمین روز کاری هفته تحت تاثیر برآورده نشدن انتظارات از محل گزارش‌های ٩ ماهه زیر فشار عرضه‌های بیشتر قرار گرفت و در نتیجه شاخص کل افت نزدیک به ۴ هزار واحدی را در کارنامه زمستانی خود ثبت کرد. البته شاخص هم‌وزن رنگ متفاوتی داشت. توجه به نمادهای گروه سیمانی، ساختمانی، لیزینگی و برخی از تک سهم‌ها موجب شد شاخص‌ هم‌وزن وضعیت بهتری داشته باشد. پیشتر به این نکته اشاره شد که بازار برای تداوم روند صعودی، نیاز به استراحت و دست به دست شدن دارد. حال رسیدن گزارش‌های ٩ ماهانه، زمین بازی را برای یک اصلاح موقت فراهم کرد. اما نکته مهمی که باید اشاره داشت این است که با آغاز بهمن ماه، به مرور گزارش‌ عملکرد تولید و فروش شرکت‌ها منتشر خواهد شد. این گزارش‌ها از آن جهت اهمیت دارند که ...