شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شکست روند نزولی کوتاه مدتی خود وارد موج صعودی جدیدی شده و امروز توانست با عبور از مقاومت ٨٠۴٢ ریال ، خود را بالای سقف کانال میان مدتی تثبیت نماید. شرایط اندیکاتوری سهم در کوتاه مدتی و میان مدتی بسیار مناسب بوده و هیچ گونه واگرایی...