عطش خرید حتی زیر برف! رشد قیمت‌ های گام به گام در بازار آزاد فولاد، به افزایش جذابیت خرید از بورس کالا منجر شده است. مهمی که خروجی آن می‌ تواند حمایت بیشتر از...