در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته مثبت و توام با عرضه‌های بالا بود و در نهایت کلیه دماسنج‌ها با رشد جدی به کار خود خاتمه دادند. برخی معتقدند دلیل فشار فروش روز گذشته، عرضه سهام کلیدی توسط صندوق توسعه است. به فرض صحیح بودن این شایعه، نمی‌توان به استراتژی مدیران این صندوق انتقادی داشت چراکه این صندوق در روزهای بحرانی از بازار حمایت می‌کند و بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی با عرضه سهام، مجددا برای روزهای حیاتی منابع کافی تجهیز نماید. نکته دیگر اینکه بازار ...