شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان پس از آن که به محدوده سقف کانال خود در محدوده ٣٢٠٠ ریال رسید ، وارد فاز اصلاحی شده و تا محدوده حمایت ۵٠ درصد فیبوناچی خود تا محدوده ٢٧٠٠ ریال اصلاح کرده است. سهم به تازگی حرکت جدید خود را آغاز کرده است...