روز معمولی بورس انرژی و... میل به کاهش نرخ بازار آتی التهاب قیمتی پیشین در بازارهای کالایی تغییر فاز داده است و امروز اغلب بازارهای کالایی با محوریت نوسان قیمت مصنوعات فولادی وارد یک فاز نزولی شدند. بهای فولاد افت نرخ جدی داشت و بازار پلیمرها نیز مسیر نزولی قیمت‌ های خود را ادامه داد. البته بازار آتی هم...