رخ به رخ شدن با تغییر چهره! بازارهای کالایی کاهشی ظاهر شدند. شاید به دلیل کاهش قیمت دلار آزاد باشد، اما التهاب هفته گذشته به هیچ عنوان در بازار امروز مشاهد نشد و فولاد و پتروشیمی‌ ها هر دو کاهش نرخ را در پیش گرفتند. این رفتار کاملاً متناقض با التهاب قیمتی هفته گذشته است و می‌ توان جریان جدیدی را آغاز کند، که...