طی دوره ١٢ ماهه سال ٩٨ و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مربوط به آذر، تولیدات شرکت طی سال ٩٨ مقدار ٢٠٠٧٢ تن انواع بیسکویت بوده است که ٢٢٢۶ تن از آن مربوط به دوره یک ماهه آذر می‌باشد. در بخش فروش همچنین شرکت مقدار فروش خود را ..........