فولاد همچنان می‌ تازد! برخلاف سایر شنبه‌ ها، امروز روز پر حاشیه‌ ای در بازارهای کالایی تجربه شد. اگر چه جریان غالب قیمتی را می‌ توان افزایشی در نظر گرفت، اما بازارها به شدت...