بورس تهران معاملات دومین روز کاری هفته را با فشار نسبی عرضه آغاز کرد اما با گذر از یک ساعت ابتدایی و تحرکات مثبت در نمادهای مورد توجه، به مرور روند بازار بهبود یافت و در نهایت افت ابتدای وقت شاخص با رشد بیش از ٢.٠٠٠ واحدی تعویض شد ... !! در گزارش روز گذشته به این نکته اشاره شد که به دلیل حضور قدرتمند نقدینگی شاهد چرخش پول در صنایع مختلف هستیم و همین عامل مانعی برای اصلاح جدی بازار شده است. انصافا انتظار چنین حرکتی از بازار روز گذشته نمی‌رفت. البته جدی شدن برنامه ...