هر چند سهم دیتای چندانی برای تحلیل ندارد ، با این حال روز گذشته در نمودار تعدیل شده قیمت موفق به عبور از سقف قیمتی مهمی شد. اگر رشد...

تحلیل تکنیکال پلی پروپیلن جم - جم پیلن :

 

هر چند سهم دیتای چندانی برای تحلیل ندارد ، با این حال روز گذشته در نمودار تعدیل شده قیمت موفق به عبور از سقف قیمتی مهمی شد. اگر رشد پس از عرضه اولیه سهم را موج 1orA در نظر بگیریم , نوسانات اخیر قیمت بین 2500 - 3000 تومان را می توان موج 2orB با ساختار پهنه در نظر گرفت. به نظر می رسد قیمت هم اکنون در موج 3orC قرار دارد و احتمالا شاهد رشد ارزش سهم تا حوالی 3900 - 4000 تومان خواهیم بود. در این بین محدوده 3500 تومان مقاومت مهمی در پیش روی قیمت می باشد.