ارزش معاملات امروز در بازار فیزیکی بورس انرژی جذابیت چندانی را برای این بازار رقم نزد و به ٢٧.۵ میلیارد تومان رسید که تنها حداقل‌ های این بازار را تأمین می‌ کند ولکن عرضه‌ ها به شدت جذاب بودند؛ در دیگر بازارها هم...