کالایی‌ ها این بار بی‌ توجه به نوسان قیمت دلار، تمایل به افزایش نرخ دارند، اگر چه این تمایل برای بازارهای مختلف متفاوت است، اما...