کالایی‌ها شنبه‌ها اغلب کم‌خبر و کم‌حاشیه هستند ولی این هفته اوضاع متفاوت بود... جریان افزایشی جدیدی در بازار پتروشیمی گویی در راه است و از هم‌اکنون انتظار داریم که قیمت‌ها در بازار آزاد برای پلیمرها وارد یک فاز صعودی جدید شود... بازار فولاد هم با روند کاهشی پیشین فاصله گرفته و کف سازی خوبی انجام داد تا جایی که حتی شاهد جرقه‌هایی از رشد قیمت‌ها بودیم. این سیگنال را باید مهم ارزیابی کرد ولی هنوز به معنی آغاز یک دوره صعودی جدید نیست... همین که بازار فولاد افت نرخ را رها کرده خود خبر خوبی برای معامله‌گران به شمار می‌رود. آتی کشاورزی در بورس کالا هم در یک روند نزولی قرار داشت...