شرکت ویتانا یکی از قدیمی ترین شرکت های فعال در حوزه صنعت مواد غذایی و به ویژه تولید بیسکوئیت است. سهام این شرکت نیز در حال حاضر در بازار سرمایه در حال معامله بوده و از ابتدای سال جاری بازدهی حدود ٩٠ درصدی را نصیب سهامداران کرده است.