به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با دید میان مدت وارد فاز صعودی خوبی از منظر تکنیکالی شده و بازدهی خوبی را با ریسک کم در پیش دارد