قبل از بررسی قیمت سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن ابتدا نگاهی به وضعیت شاخص گروه لیزینگ بیندازیم. مقدار فعلی شاخص ۶٨۴۶ واحد بوده و از لحاظ اندیکاتوری شاخص گروه بسیار مناسب و از قدرت روند صعودی خوبی برخوردار بوده ، فقط در اندیکاتور MACD واگرایی جزئی دیده می شود، ولی هنوز تأیید نشده و در شاخص های میان مدتی هیچ گونه واگرایی وجود ندارد...

بورس 24 : قبل از بررسی قیمت سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن ابتدا نگاهی به وضعیت شاخص گروه لیزینگ بیندازیم. مقدار فعلی شاخص 6846 واحد بوده و از لحاظ اندیکاتوری شاخص گروه بسیار مناسب و از قدرت روند صعودی خوبی برخوردار بوده ، فقط در اندیکاتور MACD واگرایی جزئی دیده می شود، ولی هنوز تأیید نشده و در شاخص های میان مدتی هیچ گونه واگرایی وجود ندارد.

شاخص گروه از لحاظ موج شماری می تواند به دو صورت شمرده شود، یک نظریه این بوده که موج فعلی می تواند موج پنجم بوده با هدف 7800 واحد و نظریه دوم آن که موج فعلی موج سوم باشد و از مقاومت 7800 واحدی عبور کرده و به سمت هدف 8276 واحد حرکت کند.

در کل شاخص گروه به تازگی از سقف قبلی خود یعنی محدوده 6433 واحد عبور کرده و در روز آتی به مقاومت خود در محدوده 6986 واحد خواهد رسید ؛ احتمال شکست این محدوده در روزهای آتی بسیار بالا بوده و در صورت شکست مقاومت مذکور شاخص گروه به سمت دو هدف بعدی خود در محدوده های 7800 واحد و سپس 8276 واحد خواهد رفت.

حال نگاهی به وضعیت سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن می اندازیم:

امروز سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن توانست از مقاومت سقف قبلی خود بسیار پر قدرت عبور کند، در محدوده 3153 ریال سهم مقاومت مهمی داشته ولیکن با توجه به آن که به تازگی توانسته مقاومت سقف قبلی خود را بشکاند انتظار می رود در طی روزهای آتی از مقاومت 3153 ریالی نیز عبور نماید. سهم کماکان در موج سوم میان مدتی خود بوده و لیکن در موج شماری کوتاه مدتی سهم، موج فعلی می تواند موج پنجم با هدف 3432 ریال و یا موج سوم با هدف اولیه 4000 ریال باشد. در هر صورت انتظار می رود رشد فعلی سهم تا محدوده 3432 ریال با مشکلی مواجه نباشد.