ترس، وحشت و دیگر هیچ! کالایی‌ ها هنوز با کابوس نوسان قیمت دلار روزگار می‌ گذرانند. حتی اگر دلار هم افزایشی شود، بازارهای کالایی اغلب از نوسان قیمت‌ ها ترسیده ‌اند و حتی...