به نظر می رسد که سهم در موج پنجم صعودی خود قرار دارد و سقف قبلی خود که در محدوده ۴٠٢٠ ریال بوده شکسته شده است، شرایط اندیکاتوری بسیار مناسب بوده و قدرت روند بالایی داشته و فعلا هیچ گونه واگرایی در کوتاه مدت مشاهده نشده است. لکن در حال حاضر در نزدیکی اولین هدف موج پنجم خود بوده که محدوده ۴۵٨٠ الی ۴۶٠٠ ریال است...