طی سال جاری سیمان و کلینکر سفید نیز به محصولات شرکت اضافه شده است ولی سهم این محصولات از تولید و فروش بسیار اندک می‌باشد چنانکه سهم سیمان سفید از تولید ٠.۵درصد و از فروش ٠.۶ درصدی می‌باشد. سهم کلینکر نیز ..........