بورس انرژی امروز گل کاشت و بیشترین ارزش معاملات روزانه خود را در تاریخ این بازار ثبت کرد. آن‌ هم با داد و ستد ١.٧٧ میلیون بشکه بنزین صادراتی. این رقم را می‌ توان بزرگ‌ ترین معامله بنزینی در تاریخ بورس انرژی ایران به شمار آورد و...