گروه صنعتی ایران خودرو در کنار ساپیا زوج محبوب و پربیننده در بازار به شمار می روند که در بسیاری از اوقات وظیفه لیدری بازار را نیز بر عهده دارند... در ماه های اخیر علیرغم شناسایی زیان سنگین از سوی این دو خودروساز، بازار اقبال زیادی به آن ها نشان داده و سهام آن ها با افزایش قیمت قابل توجه همراه شده است... در این بین رشد قیمتی سهام ایران خودرو بسیار چشمگیر تر بوده که آن را می توان در دو جبنه عملیاتی و غیر عملیاتی جست و جو کرد...