طی دوره ٨ ماهه سال جاری همچنین تولیدات شرکت ١۶٨۵٠٧٩ تن انواع سیمان و کلینکر بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ٢١ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در بخش فروش شرکت موفق به فروش ٩٢٩٠٣۴ تن سیمان شده است که نسبت به دوره مشابه ١۵ درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین نرخ فروش محصولات .........