بورس ٢۴ : بازارها جذاب هستند و رشد قیمت‌ها را می‌توان در بسیاری از معاملات مشاهده کرد ولی نکته جالب توجه آن‌که به رغم افزایش قیمت دلار آزاد ، ولی همه بازارهای کالایی با رشد نرخ جدی روبه‌رو نشده‌اند... این نکته عجیب است اگرچه به داده‌های درونی بازارها باز می‌گردد ولی باز هم نشان می‌دهد که جریان افزایش قیمت فعلی با اهرم دلار ، در بازارهای کالایی فراگیر نیست... بازار فولاد گویی ترمز بریده است و یک رشد جدی را تجربه کرد تا جایی که امروز رکورد رشد قیمت‌های چند ماه اخیر به ثبت رسید. در بازار پتروشیمی‌ها اما شاهد افت نرخ هستیم...