طی معاملات امروز در بازار به دلیل رشد نرخ ارز تا حدود کانال ١۴ هزار تومان در بیشتر نمادها بازار شاهد رشد تقاضا و روند صعودی قیمت‌ها بودیم چنانکه در مرحله پیش گشایش در بیشتر نمادها به ویژه نمادهای کوچک بازار صف‌های خرید تشکیل شد و........