بانک اقتصاد نوین یکی از پر تلاطم‌ترین و پرنوسان ترین بانک ها در معاملات هفته های اخیر بازار سرمایه است. فروش های سنگین از سوی سهامداران حقوقی بانک موجب ریزش شدید ارزش سهام این بانک شد؛ به گونه ای که در حال حاضر سهام بانک اقتصاد نوین در قیاس با سهام سایر شرکت ها یکی از بیشترین اختلاف قیمت ها را با سقف تاریخی دارد.