فاز بازار پلیمرها چیست؟ افزایش قیمت دلار آزاد تاکنون بیش از سایر بازارهای کالایی، بر بازار فولاد اثر گذار بوده است، تا جایی‌ که شاهد هستیم...