از تولیدات شرکت انواع لاستیک‌های رادیال سیمی، بایاس و فلاپ می‌باشد. همچنین طی دوره ٨ ماهه سال جاری تولیدات شرکت ١۵۶۴۶ تن انواع این محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ٢٨ درصدی داشته است. مقدار فروش شرکت نیز........