اغلب معامله‌ گران در این بازارها رشد قیمت‌ ها را حس کرده و برای استفاده از فرصت‌ های احتمالی سودآوری در حال رقابت هستند. فولاد و پتروشیمی‌ ها هر دو در حال تاخت و تاز قیمتی هستند و...