به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم بنیادی به دلیل ارزش ان ای وی بالا و عدم رشد قیمتی و توان جهش عایدی در موقعیت بسیار خوبی برای خرید قرار و سیگنال خوبی صادر کرده است