طی بازار امروز همان‌طور که انتظار می‌رفت به دلیل افزایش عرضه در ساعات پایانی معاملات دیروز، در ابتدا با افزایش فشار عرضه ، شاخص روند نزولی گرفت و تا ٣١٩١٠۴.٩١ واحد کاهش یافت ولی با توجه به فرصت‌های خرید ایجاد شده در بسیاری از نمادها، بازگشت تقاضا .......