به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، روند معاملاتی این سهم و خبرهای نهفته در دل سهم نشان از ورود جریان نقدینگی قوی و رشد قیمتی خوبی در سهم دارد که سبب سیگنال خرید خوبی شده است