به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم غذایی به دلیل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و شایعات تعدیل مثبت تارگت های صعودی بالاتری را به ثبت و سیگنال قبلی مجددا تمدید شد