همه چیز زیر سر دلاریزه بودن بازارها نیست! بورس انرژی و شرایط صادراتی کمی بیشتر از خوب! رشد قیمت‌ ها در بازارهای کالایی اگر چه هنوز ادامه دارد اما از شتاب رشد نرخ کاسته شده است. اگر چه می‌ توان...